| Next Post »

TEMA makro

Makro ”Intro”   på Scandinavian Photo i Mölndal: en introduktion i vad ”makro” är, vilka typ av kamera och objektiv kan jag använda, hur ställer jag in den. Här visar vi allt från mobiltelefon, vanlig kompakt till en proffsig systemkamera. Vi provar olika inställningar,  vad händer om jag  gör si eller så, vad kan utrustningen göra, vilka hjälpmedel finns och vad ljuset gör för bilden men även till att hur tar jag hand om bilden efteråt i datorn  bästa sätt. Därefter börjar grupparbeten där alla delas in i grupper och varje grupp får en uppgift att lösa och det kan vara att jobba med försättslins, hur en bälg fungerar, belysning från enkel reflexskärm till blixt ljus och lampa, olika bländare allt sker i en roterande form med olika stationer som alla kommer få prova på. Avslutas med återkoppling på vad vi har gått igenom och vad vi skall tänka på för den som kommer med på nästa steg. Kostnad 595:-

Makro ”fortsättning” dag 1  på Botaniska: Dags att praktisera  vad  vi har lärt oss. Här har vi lämnat klassrumet och är ute i fält i en trevlig miljö. Nu är vi en mindre grupp och vi kan ta oss mer tid för direkt handledning. Vi är på Botanisk för där har vi många och bra fotomiljöer. Vi får bekanta oss mera med olika typer av utrustning och tekniker  och vad vi kan göra för att lösa olika situationer som man kan hamna i. Det är viktigt att ta med egen kamera för det är den som vi skall bli bättre på. Under dagen går vi genom flera olika moment och får små uppdrag med tema i olika miljöer.

Makro ”fortsättning” dag Scandinavian Photo: och det avslutade steget är en teoretisk del där vi går igenom i grupp allas bilder från föregående träff, med tips, idéer och synpunkter vad är en ”bra” makrobild men även bildbehandling hur tar vi tillvara och förädlar bilden på bästa sätt  men så ”enkla” saker som hur får vi in bilderna i burken och tips om utrustning mm. Kostnad för två dagar 1495:-

Categories: Makrokurs

Comments are closed.